Lịch phát sóng Chương trình Báo Tân Dân Hạnh Phúc kỳ số 2


HỌP BÁO CHUẨN BỊ PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH TÂN DÂN HẠNH PHÚC KỲ SÔ 2 

Chương trình báo Tân Dân Hạnh Phúc kỳ số 2 của thành phố Tân Bắc sẽ bắt đầu phát sóng vào ngày 5 tháng 6 lúc 8h-10 tối các ngày chủ nhật hàng tuần, trên kênh số 3. Chương trình có 4 thứ tiếng, gồm có ngôn ngữ tiếng Trung -Thái Lan - Indonesia và ngôn ngữ tiếng Việt. Chương trình được phát lại vào các ngày từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần vào lúc 8h-8h30 tối, mỗi tối một loại ngôn ngữ. Mời các bạn chuẩn bị đón xem .