Vật giá tăng cao, mọi người cùng phát huy tính tiết kiệm


Những tháng cuối năm, nền kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng, vật giá tăng cao, một số nhà máy tại Đài Loan làm ăn không bằng trước đây. Mọi người ngày càng tích cực phát huy tính tiết kiệm trong cuộc sống và trong sản xuất lao động.

Các bạn lao động nước ngoài trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể áp dụng một số phương pháp tiết kiệm để cùng chủ thuê vượt qua cơn bão suy thoái kinh tế.