Mắc các loại bệnh truyền nhiễm nào có thể sẽ bị đưa về nước


Trong vòng 14 ngày sau khi phát hiện mắc các bệnh sau, người lao động nước ngoài sẽ có nguy cơ bị đưa về nước: bệnh lao phổi, hen xuyễn, nhiễm vi rút giảm miễn dịch hoặc chưa có phương pháp điều trị bệnh lị. Nếu mắc các bệnh truyền nhiễm khác mà đã phối hợp điều trị thì người lao động nước ngoài vẫn tiếp tục được ở lại Đài Loan làm việc.

Chi phí điều trị bệnh, nếu là lao động hợp pháp có thể sử dụng bảo hiểm y tế để chi trả các khoản khám chữa bệnh; Đối với lao động bất hợp pháp, ngoài chi phí điều trị và chi phí cách ly cưỡng bức đối với trường hợp mắc bệnh lao phổi được chi trả bằng ngân sách công đồng, các bệnh truyền nhiễm khác phải tự chi trả tất cả các khoản điều trị.