Khi bị xâm phạm tình dục phải làm gì?


Lao động nước ngoài gặp phải vấn đề xâm hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc khi có cảm giác bị quan tâm thái quá, cần nhanh chóng làm đơn khiếu nại hoặc tìm sự giúp đỡ.

Khi lao động nước ngoài gặp các vấn đề nêu trên, hãy lập tức gọi 1955 đường dây nóng của Ủy Ban lao động hoặc đường dây bảo vệ phụ nữ trẻ em 113 để được giúp đỡ. Đây là những đừng dây phục vụ 24 giờ và có nhân viên thông dịch tiếng Anh, tiếng Việt Nam, tiếng Thái Lan và tiếng Indonesia. Ngoài ra, trung tâm phòng chống xâm hại tình dục của Chính phủ sẽ bảo vệ người lao động nước ngoài, bảo mật hỗ trợ đưa đến bệnh viện kiểm định mức độ thương hại hoặc tố cáo với cơ quan công an, giúp phiên dịch khi ra tòa. Cục Lao động sẽ cung cấp chỗ ở khẩn cấp, hỗ trợ pháp luật, hỗ trợ chuyển đổi chủ thuê hoặc xử lý tranh chấp, đồng thời cung cấp dịch vụ hỗ trợ tâm lý.