หากแรงงานต่างชาติถูกลวนลามทางเพศ ขอให้กล้าที่จะขอความช่วยเหลือโดยเร็วไต้หวันเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการยึดหลักกฏหมายและสิทธิมนุษยชน
เพื่อนแรงงา นต่างชาติเมื่อถูกคุกคามหรือลวนลามทางเพศ แม้กระทั้งมีความรู้สึก
กังวลที่ได้รับความกดดันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้รีบร้องเรียนหรือหาช่องทางเพื่อ
รับความช่วยเหลือโดยเร็ว แรงงานต่างชาติที่ถูกลวนลามทางเพศจะสามารถโทรศัพท์
ขอความช่วยเหลือสายตรง(1955)ของซีแอลเอ หรือสายตรง(113) ของศูนย์ปกป้อง
คุ้มครองผู้หญิงและเด็ก ซึ่งช่องทางเหล่านี้จะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และยังมี
ล่ามภาษาอังกฤษ เวียดนาม ไทยและอินโดนีเซียคอยให้บริการด้วย ศูนย์ป้องกันการ
ลวนลามทางเพศของทางการจะคอยให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติอย่างไม่เปิดเผย
ในการตรวจบาดแผลที่โรงพยาบาลหรือพาไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจ ให้มีล่ามคอย
ช่วยแปลในชั้นศาลให้เป็นต้น เพื่อจะได้ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างหนักต่อไป
สำนักงานแรงงานฯยังให้การช่วยเหลือต่อเนื่องในการหาที่พักพิงฉุกเฉิน การช่วยเหลือ
ด้านทนาย การช่วยเหลือให้โอนย้ายนายจ้างหรือการติดตามค่าจ้าง และการให้เป็นที่
พักพิงทางจิตใจ เป็นต้น