ไต้หวันในโลก!


ไต้หวันในโลก!

GWO อยู่อาศัยใหม่หลักสูตรการพูดการสื่อสารเริ่มวันนี้เวียดนามอินโดนีเซีย. ประเทศไทย. พม่า. นักเรียนมีถิ่นที่อยู่ใหม่จากประเทศกัมพูชา, ฟิลิปปินส์และจีน

นอกเหนือจากการเรียนรู้ทักษะการเผยแพร่สื่อของจีนพูดในประเทศไต้หวัน แต่ยังคาดหวังว่าพวกเขาจะมีสถานะของสื่อเข้าไปในห้องเรียนที่จะแบ่งปันประเทศบ้านของพวกเขา