flag_Taiwan
flag_Indonesia
flag_Vitenam

Global Workers’Organization, Taiwan (GWO) – Hiệp hội Phát triển Người Lao động nước ngoài tại Đài Loan (GWO) được thành lập từ năm 2013, nhằm cung cấp thông tin, luật pháp, đào tạo chuyên môn, dịch vụ việc làm dành cho người lao động, học sinh và phối ngẫu nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan, để nâng cao quá trình hội nhập, năng lực thích nghi của họ, qua đó bảo đảm nhân quyền cho lao động di trú, thúc đẩy hợp tác giao lưu quốc tế.

GWO được Bộ Lao động cấp phép từ năm 2022 để thành lập đơn vị phi lợi nhuận tư vấn việc làm, cung cấp công việc hợp pháp và dịch vụ môi giới thấp hơn giá thị trường. GWO cũng đã được Bộ Lao động cấp chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng Tài năng (TTQS), là tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên ở Đài Loan cung cấp đào tạo chuyên môn tại chức cho lao động di trú. GWO tin rằng người làm việc xuyên quốc gia dù là cổ cồn trắng hay cổ cồn xanh đều bình đẳng như nhau, quốc gia di trú nên dựa trên nền móng tạo dựng quyền bình đằng thông tin để thúc đẩy quá trình thích nghi xã hội của người di trú, song phương cùng đảm bảo nhân quyền di dân. GWO với tâm niệm “Nothing about us without us” (Không thể nói về chúng tôi mà không có chúng tôi), cung cấp nội dung dịch vụ và hợp tác “Trao quyền tham gia” cho người lao động di trú như sau:

GWO tin rằng người làm việc xuyên quốc gia dù là cổ cồn trắng hay cổ cồn xanh đều bình đẳng như nhau, quốc gia di trú nên dựa trên nền móng tạo dựng quyền bình đằng thông tin để thúc đẩy quá trình thích nghi xã hội của người di trú, song phương cùng đảm bảo nhân quyền di dân. GWO với tâm niệm “Nothing about us without us” (Không thể nói về chúng tôi mà không có chúng tôi), cung cấp nội dung dịch vụ và hợp tác “Trao quyền tham gia” cho người lao động di trú như sau:

Những việc làm chăm sóc người lao động nước ngoài của GWO suốt bao năm qua đã nhận được sự hoan nghênh của người lao động nước ngoài và sự quan tâm của nhiều báo đài trong nước. Các đơn vị tổ chức phi chính phủ NGO nước ngoài, doanh nghiệp, trường học và chính phủ nếu cùng chung mục tiêu đề cao nhân quyền lao động di trú và giao lưu đa văn hoá, hoan nghênh quý vị liên hệ với chúng tôi:
E-mail: [email protected]/ Tel: +886-2-23751231